TABLOURI ELECTRICE DE DISTRIBUTIE SI DE AUTOMATIZARE

FAST ECO este producator de tablouri electrice si automatizare

Tablourile corespund conditiilor prevazute in:

 • 1. In STAS R 9321 - Prefabricate electrice de joasa tensiune de catre o intreprindere agrementata tehnic pentru executia tablourilor electrice;
 • 2. Legea 10/95 - Calitatea in constructii;
 • 3. I.7/2002 - Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu U < 1000 V;
 • 4. STAS 12604/87 - Protectia impotriva electrocutarilor;
 • 5. STAS 5325 - Grade de protectie asigurate prin carcase;
 • 6. PE 119/92 - Prescriptie energetica privind instructiuni generale de protectia muncii in instalatii electrice;
 • 7. STAS - 8138/83 - Echipament electric pentru masini industriale;
 • 8. C. 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor in constructii.
 • 9. Legea 90/96 Legea protectiei muncii
 • 10. EN 60 439-1 si EN 60 439-2
  • Tablorile sunt executate pentru conditiile de mediu cerute de catre beneficiar
  • Dulapurile metalice standard sunt de tipul standard al fabricantilor
  • Materialele utilizate sunt conform tehnologiilor pentru produsele tipizate, conform normelor EN specifice
  • Toate piesele metalice care intra in constructia metalica a dulapurilor sunt protejate impotriva coroziunii, in conformitate cu prevederile standardelor de acoperiri de protectie. Acoperirile de protectie sunt durabile si rezistente din punct de vedere mecanic si al variatiilor climatice
  • Bornele de racord sau legaturile propriu-zise sunt astfel amplasate incat sa permita racordarea conductoarelor exterioare prin borne cu surub, cleme, etc. care sa asigure in permanenta o presiune de contact, corespunzator intensitatii nominale a curentului aparatului sau circuitului, avand o rezistenta mecanica suficienta fata de solicitarile care apar in cazul scurtcircuitelor
  • Capetele conductoarelor sunt prevazute cu manta greu combustibile (mansoane albe sau banda adeziva) pe care sunt inscrise sau imprimate trimiterile de la bornele aparatelor si a sirurilor de cleme, conform STAS 7070-74 in conformitate cu schema desfasurata si schema de montaj (tabel de conexiuni) din proiectul de detaliu de executie.
  • Protectia prin legarea la nul a panourilor (cutiilor, dulapurilor) impotriva accidentelor datorita atingerilor directe se face in coformitate cu STAS 6616/83.
  • Echiparea dulapurilor este astfel facuta incat sa permita accesul la aparatele de circuite secundare fara pericolul atingerii circuitelor primare.
  • Toate componentele sunt insotite de certificate de garantie si conformitate care sa atesteze efectuarea probelor de functionare

Incercari

Incercarile au ca scop sa descopere eventualele defecte de materiale si de fabricatie. Aceste incercari se executa pe fiecare tablou in parte si cuprind:

 • a. verificarea corespunzatoare cu documentele de livrare, controlul conexiunilor si incercarea functionarii electrice (conf. STAS R 9321-73 pct. 8.3.2);
 • b. controlul masurilor prevazute pentru asigurarea gradului de protectie (idem, pct. 8.3.5) ; STAS R 9321.
 • c. controlul masurilor de protectie si a continuitatii electrice a circuitului de protectie (idem, pct. 8.3.5) ; STAS R 9321.
 • d. controlul distantelor de izolatie in aer si a distantelor de conturare (idem, pct. 8.3.4) STAS R 9321.
 • e. incercarea calitatii dielectrice (idem, pct. 8.3.3) STAS R 9321
 • f. incercarea functionarii mecanice (idem, pct. 8.3.1) STAS R 9321

Tablouri electrice

Tablouri automatizare


Developed by Creative Luggage